Nederlands
Français
Ontdek onze opleidingen
Bekijk de kalender

Cerga opleidingen bij Training Center

Wat is Cerga?

Cerga is een kwaliteitslabel voor installateurs van aardgas en propaan. Een gasinstallateur die over een Cerga-label beschikt, wordt in het vak beschouwd als kwaliteitsvol en veilig vakmanschap. Zo’n label ontvangt de gasinstallateur natuurlijk niet zomaar, hiervoor dienen opleidingen gevolgd te worden en moet u ook in de praktijk bewezen hebben dat de door u geplaatste installaties volgens de opgelegde normen en reglementeringen gebeurden. Dit laatste wordt bewezen doordat er jaarlijks enkele installaties die geplaatst hebt, worden onderzocht door een onafhankelijk controle organisme als OCB.

Hoe kan u een Cerga-label bekomen?

Om Cerga-installateur te worden van aardgasinstallaties kan u, als technisch verantwoordelijke, bij Training Center de basisopleiding Cerga volgen (52 u). De medewerkers, gasmonteurs, die gasleidingen en gastoestellen aanleggen, moeten de Cerga opleiding Gasmonteur volgen.

 

Pas nadat deze opleidingen met succes werden gevolgd, kan er een Cerga-label worden aangevraagd bij Cerga.

 

Welke Cerga opleidingen kunnen bij Training Center gevolgd worden?

Basisopleiding Cerga

 

Training Center is een erkend opleidingscentrum voor de basisopleiding van Cerga betreffende aardgas. Onze lesgevers dienen de nodige opleidingen te volgen en op de hoogte te zijn van veranderingen in de wetgeving om deze opleiding te kunnen blijven geven. Dit is een kwaliteitseis van Cerga waar Training Center helemaal achter staat.

 

De basisopleiding Cerga moet gevolgd worden door de technisch verantwoordelijke van een gasinstallatiebedrijf. Deze opleiding duurt 48 u (6 dagen) en wordt afgesloten met een evaluatie van 4 u (halve dag). U kan pas slagen voor de basisopleiding Cerga wanneer u een score van 12/20 haalt. Vanaf deze score ontvangt u van Training Center een certificaat waarmee het Cerga-label aangevraagd kan worden.

Leer de juiste materialen gebruiken bij de plaatsing van een aardgasinstallatie via de Cerga-opleidingen.
Volg één van de Cerga-opleiding bij Training Center!

Behaalt u een score tussen de 10 en 12/20? Dan kan u zich nog mondeling verdedigen, na deze evaluatie zal de jury beslissen of u al dan niet geslaagd bent voor deze Cerga opleiding.

 

Behaalt u minder dan 10/20 of slaagt u niet voor de mondelinge evaluatie van de basisopleiding Cerga, dan kan er éénmalig een herexamen ingepland worden.

De schriftelijke test na een basisopleiding G1.1 van Cerga bepaalt of u een Cerga-label kan aanvragen of niet.
Een schriftelijke test wordt afgenomen na elke Cerga-opleiding.

Inhoud van de basisopleiding Cerga


 1. Inleiding betreffende aardgas
 2. Binnenleiding voor lage druk
 3. Verbranding van aardgas
 4. Indeling van verbruikstoestellen
 5. Open en gesloten gastoestellen
 6. Essentiële veiligheidseisen voor bestaande huishoudelijke aardgasinstallaties

 

Cerga Monteursopleiding

 

Als monteurs van gasleidingen en gasinstallaties dienen deze medewerkers de Monteursopleiding van Cerga te volgen. Deze opleiding duurt 15u en wordt afgesloten met een evaluatie van 1u. Indien u deze Cerga opleiding niet wenst te volgen, kan er éénmalig deelgenomen worden aan een vrijstellingsproef. Deze proef kan ook bij Training Center gedaan worden, data zijn verkrijgbaar op aanvraag.

 

Net zoals bij de basisopleiding Cerga moet er een score van 12/20 behaald te worden om de opleiding met succes te kunnen afwerken. Bij het niet slagen van de test na het volgen van deze Cerga opleiding kan er éénmalig een gratis herexamen worden gedaan.

Inhoud van de Monteursopleiding Cerga  


 1. Werken met aardgas
 2. Gasleidingen: materialen en verbindingswijzen
 3. Plaatsing van aardgasleidingen
 4. Gastoestellen
 5. Gastoestellen type A en B: toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgassen
 6. Afvoer van condenswater

Locatie Cerga opleiding

De Cerga opleidingen gaan door in het hoofdkantoor van Training Center: Koningin Astridlaan 60 – 2550 Kontich.

Een erkenning om Cerga-opleidingen te mogen geven, moet onderhouden worden door onze lesgevers zelf op cursus te sturen.
Onze lesgevers volgen zelf de nodige cursussen om up-to-date te blijven.

Welke opleiding
zoekt u?

Een opleiding op maat nodig?

Wilt u een opleiding op maat organiseren in uw bedrijf? Dat kan!
Laat ons weten waarmee wij u kunnen helpen!
Vraag een offerte aan
Na een periode van 2 maanden geen opleidingen te kunnen geven omwille van Covid-19, worden de opleidingen van Training Center terug opgestart. Om dit veilig te kunnen doen, blijven de Coronamaatregelen geldig. Zo wordt er opleiding gegeven in kleinere groepen om voldoende afstand tussen de cursisten en de lesgever te kunnen garanderen, wordt het dragen van mondmaskers tijdelijk verplicht en worden de opleidingslokalen steeds verlucht en gedesinfecteerd. Neem zeker een kijkje in onze digitale agenda voor de openstaande opleidingen. #samentegencorona